PCI PROGRAMMA

PCI staat voor Personal Communication Improvement en biedt inzicht in de eigen persoonlijkheid, de manier van denken, het gedrag en de voorkeursleerstijl. Door middel van 4 online te maken surveys wordt dit inzicht verkregen.

De 4 surveys:
1. Het Persoonlijk Karakter Profiel (PKP)
2. Het Persoonlijk Denkstijlen Profiel (PDP)
3. Het Persoonlijk Interactie Profiel (PIP)
4. Het Persoonlijk Leerstijlen Profiel (PLP)

Tijdens training en coaching gebruiken we de uitkomsten uit de surveys om het waarom achter bepaald gedrag te verklaren en hoe dit te optimaliseren. De deelnemer weet nu wat afgeleerd moet worden en kan bewust ander gedrag leren inzetten.